Neděle, 26 března, 2023
aktualne

Proč stále tankujeme za dražší ceny: Ceny pohonných hmot nerady klesají

Ceny pohonných hmot mají silný vztah k ceně ropy, ale vždy existovala asymetrie ve způsobu uplatňování cenových změn. Zatímco zvýšení cen ropy se přenese na spotřebitele do jednoho měsíce, snížení nákladů obvykle trvá o něco déle, než se promítne do cen na čerpacích stanicích. Ačkoli se průměrná cena na pumpách pomalu posouvá směrem dolů, pokles nebyl tak velký, jak se očekávalo, vzhledem k velkoobchodním cenám. Na základě toho by se tedy zdálo, že majitelé čerpacích stanic využívají spotřebitele.

Cena, která se platí za benzin na pumpě, je tvořena řadou faktorů. Největší část tvoří spotřební daň, poté následují výrobní náklady na samotný benzin, které zahrnují náklady na surovou složku (ropu) a její rafinaci. Na nákup benzinu se vztahuje daň ve formě DPH (20 %). Všechny tyto jsou zahrnuty v ceně benzínu prodejcem. Zisk se tradičně pohybuje kolem 5% z celkové ceny. Konečně náklady na doručení a distribuci tvoří jen něco málo pod 2 % z celkových nákladů.

Proč stále tankujeme dražší: Ceny pohonných hmot neradi klesají

Pokud by cena benzinu byla jediným faktorem při určování jeho ceny, pak by ceny na čerpacích stanicích kopírovaly velkoobchodní cenu, ale do tohoto byznysu je zahrnuto toho více.

Co není zahrnuto v rozpisu nákladů na benzin, jsou náklady na provoz čerpací stanice včetně mezd pro zaměstnance, nákladů na elektřinu, nákladů na nemovitosti. Všechny tyto nedávno vzrostly. Nárůst nákladů na provoz čerpací stanice prohloubil také pokles spotřeby. Odhady ukazují, že motorová vozidla najela celkově o 16 % méně než před pandemií. Bez ohledu na přesná čísla je jasné, že méně najetých kilometrů znamená i méně minutého paliva.

Proč stále tankujeme dražší: Ceny pohonných hmot neradi klesají

Nesmíme však zapomínat i na menší faktory. Dodání benzínu motoristovi platícímu kartou může znamenat, že čerpací stanice může přijít také o peníze z transakce v důsledku poplatků za kartu. V důsledku toho většina zisku na čerpací stanici nepochází z pohonných hmot, ale z přilehlého obchodu, kde může maloobchodní provoz generovat slušný zisk. Celková ziskovost maloobchodní čerpací stanice závisí více na obchodu než na benzínu a naftě. Ceny pohonných hmot by tedy mohly zůstat vyšší, aby se jimi kompenzoval klesající příjem z obchodu.

V důsledku toho, s menší návštěvností předání na čerpacích stanicích, ale s určitými fixními (a možná rostoucími) náklady, jako je elektřina a mzdy, by mohli být maloobchodníci nuceni upravit ceny pohonných hmot, aby si zajistily celkový zisk.

Takže zjevný rozdíl mezi cenou velkoobchodní a cenou na čerpacích stanicích může být odpovědí na otázku motoristů, proč stále tankují draze, když cena ropy šla dolů. Nebo proč tankují dražší než za rohem kousek za hranicemi. V rámci cenové konkurence mohou být budoucí změny cen více ovlivněny ziskovými maržemi.

Proč stále tankujeme dražší: Ceny pohonných hmot neradi klesají

o budoucnost by problémy týkající ziskovosti čerpacích stanic mohlo znásobit i stále rostoucí množství elektrických vozidel (EV). Koneckonců, pokud se doma nebo v práci „nabijete“, proč byste se museli zastavovat v malém specializovaném obchodě. Můžete se také zastavit v tradičním obchodu s potravinami nebo v menším supermarketu, který bude mít širší sortiment. Ti řidiči, kteří v příštích letech nepřejdou na elektrická vozidla, zaznamenají změny v ceně benzínu, protože budou muset nést rostoucí břemeno současného obchodního modelu čerpacích stanic starého typu.

Další články autora