Neděle, 26 března, 2023
aktualne

OLO plánuje postavit nejmodernější a největší kompostárnu

Bratislavská městská firma Odvoz a likvidace odpadu (OLO) plánuje v hlavním městě postavit nejmodernější a největší kompostárnu na Slovensku. Vybudovat ji chce v městské části Podunajské Biskupice v lokalitě Vlčí hrdlo, v sousedství průmyslového areálu Slovnaft. Projekt aktuálně prochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Hlavní město chce prostřednictvím své firmy OLO vybudováním kompostárny poskytnout občanům, firmám a organizacím prostor pro zhodnocení biologicky rozložitelných, bezpečných odpadů formou přijatelnou pro životní prostředí.

„Zhodnocování biologicky rozložitelných odpadů přispívá také k plnění dlouhodobého cíle Programu odpadového hospodářství SR, kterým je snižování celkového podílu biologických odpadů zneškodňovaných skládkováním,“ přiblížilo OLO ve zpracovaném záměru v rámci procesu EIA.

Městská firma deklaruje, že zařízení bude splňovat legislativou určené technické, materiální, personální a ekologické požadavky. „Součástí procesu je i hygienizace zpracovávaného odpadu (zabezpečená hygienizační technologií), při které se působením vysoké teploty a času odstraňují nebo výrazně redukují patogenní mikroorganismy,“ upřesnilo OLO. Tím se podle společnosti eliminují i ​​zdravotní rizika spojená s aplikací produktů vyrobených z biologicky rozložitelného odpadu.

V zařízení plánují zpracovávat biologicky rozložitelný kuchyňský a restaurační odpad, bioodpad ze zahrad, parků či z hřbitovů. Také odpad z tržišť či dřevo. „Celková sumární kapacita provozu kompostárny činí 48.500 tun za rok výše uvedených odpadů,“ upřesnila v záměru firma. Z toho 29.600 tun za rok má tvořit kuchyňský odpad a 18.900 tun za rok zahradní odpad.

OLO chce kompostárnu začít stavět, jakmile získá všechna potřebná povolení. Výstavba by měla trvat zhruba pololetí až rok. Celkové investiční náklady odhaduje OLO na 8,7 milionu eur. Z toho náklady na stavbu mají tvořit 5,4 milionu eur, náklady na technologii dva miliony a náklady na mechanismy 1,3 milionu eur. Náklady na provoz mají být úrovni asi 451.000 eur.

OLO ve spolupráci s městem chce letos postupně rozšířit sběr kuchyňského bioodpadu i do dalších bratislavských městských částí. Se sběrem tohoto odpadu začali pilotně v říjnu 2021 v bratislavském Lamači.

Další články autora