Neděle, 26 března, 2023
aktualne

Město bude v letošním roce hospodařit s rozpočtem 100 milionů

Město Zlaté Moravce bude letos hospodařit s rozpočtem na úrovni 20.589.741 eur. Zlatomoravští městští poslanci schválili rozpočet města na rok 2022 jako vyrovnaný.

Běžné příjmy jsou navrženy ve výši 10.301.960 eur, z toho příjmy města jsou ve výši 10.116.158 eur a příjmy rozpočtových organizací ve výši 185.802 eur. Běžné výdaje jsou navrženy ve výši 10.284.260 eur, z toho výdaje města jsou rozpočtované ve výši 7.097.228 eur a výdaje rozpočtových organizací ve výši 3.187.032 eur. \“Přebytek běžného rozpočtu města ve výši 17.700 eur je určen ke krytí splácení jistiny z úvěru Státního fondu rozvoje bydlení,\“ informuje magistrát.

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši nula eur, kapitálové výdaje jsou odhadovány na úrovni 9.130.341 eur. Schodek kapitálového rozpočtu je krytý příjmovými finančními operacemi v celkové výši 9.130.341 eur, z toho tvoří zůstatek prostředků z předchozího roku na kapitálové výdaje 397.161 eur a bankovní úvěry jsou ve výši 8.733.180 eur, uvádí město.

Příjmové finanční operace na rok 2022 jsou ve výši 10.287.781 eur. Složeny jsou z rezervního fondu města, z přijatých a plánovaných úvěrů, jakož i ze zůstatku prostředků z předchozího roku. Výdajové finanční operace se odhadují na 1.175.140 eur. Přebytek finančních operací ve výši 9.112.641 eur bude použit na krytí kapitálového rozpočtu, uvádí magistrát.

Další články autora